Skupština Društva Šibenik

Sastanak skupštine društva se održao 26.02. 2021. god ,u prostorijama gradskog muzeja u epidemiološkim uvjetima.Prisutna je bila nadpolovična većina kluba.Otvara se sastanak i bira dnevni red, zapisničar i 2 ovjerovitelja zapisnika.Sa financiskim izvještajem za proteklu godinu članovi su se složili.Pod točkom razno tajnik Željko Protega je rekao da na memorijalu Marica Baranović pored uzgaivača i… Continue Reading Skupština Društva Šibenik

MEMORIJAL MARICA BARANOVIĆ 2020

Društvo za uzgoj i zaštitu ptica Šibenik i ove godine u vrlo teškim uvjetima ,pod  pravilima kriznog stožera organizira 2 memorijal Marica Baranović.Ptice pjeva klase b malino ove godine biće saslušane od našeg eminentnog suca Aleksandra Arsića i jednog od najboljih uzgaivača Alfreda Krstulovića,sve će se odvijati u uvjetima zaštite od kovida.Slušanje će održati 7.11.u… Continue Reading MEMORIJAL MARICA BARANOVIĆ 2020

Memorijal Marica Baranović 2020

Društvo za uzgoj i zaštitu ptica Šibenik, u Skradinu ove godine u studenome 6 i 7 organizira ,memorijal Marica Baranović.Memorijal je tradicionalna specijalka malinoa ptica pjeva b grupe. Organizatori memorijala su  grad Skradin, Tz grada Skradina, restoran Visovac Hrvatski ornitološki savez.Memorijal se održava po drugi put.Sudi sudac  Dalibor Filipović.