Memorijal Marica Baranović 2020

Društvo za uzgoj i zaštitu ptica Šibenik, u Skradinu ove godine u studenome 6 i 7 organizira ,memorijal Marica Baranović.Memorijal je tradicionalna specijalka malinoa ptica pjeva b grupe. Organizatori memorijala su  grad Skradin, Tz grada Skradina, restoran Visovac Hrvatski ornitološki savez.Memorijal se održava po drugi put.Sudi sudac  Dalibor Filipović.