MEMORIJAL MARICA BARANOVIĆ 2020

Društvo za uzgoj i zaštitu ptica Šibenik i ove godine u vrlo teškim uvjetima ,pod  pravilima kriznog stožera organizira 2 memorijal Marica Baranović.Ptice pjeva klase b malino ove godine biće saslušane od našeg eminentnog suca Aleksandra Arsića i jednog od najboljih uzgaivača Alfreda Krstulovića,sve će se odvijati u uvjetima zaštite od kovida.Slušanje će održati 7.11.u… Continue Reading MEMORIJAL MARICA BARANOVIĆ 2020

Memorijal Marica Baranović 2020

Društvo za uzgoj i zaštitu ptica Šibenik, u Skradinu ove godine u studenome 6 i 7 organizira ,memorijal Marica Baranović.Memorijal je tradicionalna specijalka malinoa ptica pjeva b grupe. Organizatori memorijala su  grad Skradin, Tz grada Skradina, restoran Visovac Hrvatski ornitološki savez.Memorijal se održava po drugi put.Sudi sudac  Dalibor Filipović.

SKUPŠTINA DRUŠTVA ZA UZGOJ I ZAŠTITU PTICA Šibenik

Na sastanku skupštine koji se održao 13.02. u prostorijama kluba ,prisutni članovi i presednik kluba Ljubo Popović ustanovili su da imaju kvorum.Presednik je odredio zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika.Pročitan je dnevni red  financiranje kluba,članarine,memorijal Marica Baranović,račun,prstenje,42 OPH Rijeka  i davanje ostavke.Na tu stavku članovi su reagirali poništenjem ostavke presdniku i dogovorno sa predsednikom dogovorili rad… Continue Reading SKUPŠTINA DRUŠTVA ZA UZGOJ I ZAŠTITU PTICA Šibenik