Memorijal Marica Baranović 2020

Društvo za uzgoj i zaštitu ptica Šibenik, u Skradinu ove godine u studenome 6 i 7 organizira ,memorijal Marica Baranović.Memorijal je tradicionalna specijalka malinoa ptica pjeva b grupe. Organizatori memorijala su  grad Skradin, Tz grada Skradina, restoran Visovac Hrvatski ornitološki savez.Memorijal se održava po drugi put.Sudi sudac  Dalibor Filipović.

SKUPŠTINA DRUŠTVA ZA UZGOJ I ZAŠTITU PTICA Šibenik

Na sastanku skupštine koji se održao 13.02. u prostorijama kluba ,prisutni članovi i presednik kluba Ljubo Popović ustanovili su da imaju kvorum.Presednik je odredio zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika.Pročitan je dnevni red  financiranje kluba,članarine,memorijal Marica Baranović,račun,prstenje,42 OPH Rijeka  i davanje ostavke.Na tu stavku članovi su reagirali poništenjem ostavke presdniku i dogovorno sa predsednikom dogovorili rad… Continue Reading SKUPŠTINA DRUŠTVA ZA UZGOJ I ZAŠTITU PTICA Šibenik

42. ORNITOLOŠKO PRVENSTVO HRVATSKE RIJEKA

Društvo za uzgoj i zaštitu ptica Šibenik,učestovalo je na 42 OPH u Rijeci sa svoja tri člana koja su izložili 23 ptice. Piližota Ivan je osvojio zlato sa lankaširom bez kukme  90 bodova, Dorbić Joško je u kol mel kremasti žuti sa 364boda zlatna medalja kao i pojedinačno kremasti žuti 90 bodova, Rupić Zoran lipokrom… Continue Reading 42. ORNITOLOŠKO PRVENSTVO HRVATSKE RIJEKA