SKUPŠTINA DRUŠTVA ZA UZGOJ I ZAŠTITU PTICA Šibenik

Na sastanku skupštine koji se održao 13.02. u prostorijama kluba ,prisutni članovi i presednik kluba Ljubo Popović ustanovili su da imaju kvorum.Presednik je odredio zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika.Pročitan je dnevni red  financiranje kluba,članarine,memorijal Marica Baranović,račun,prstenje,42 OPH Rijeka  i davanje ostavke.Na tu stavku članovi su reagirali poništenjem ostavke presdniku i dogovorno sa predsednikom dogovorili rad… Continue Reading SKUPŠTINA DRUŠTVA ZA UZGOJ I ZAŠTITU PTICA Šibenik

42. ORNITOLOŠKO PRVENSTVO HRVATSKE RIJEKA

Društvo za uzgoj i zaštitu ptica Šibenik,učestovalo je na 42 OPH u Rijeci sa svoja tri člana koja su izložili 23 ptice. Piližota Ivan je osvojio zlato sa lankaširom bez kukme  90 bodova, Dorbić Joško je u kol mel kremasti žuti sa 364boda zlatna medalja kao i pojedinačno kremasti žuti 90 bodova, Rupić Zoran lipokrom… Continue Reading 42. ORNITOLOŠKO PRVENSTVO HRVATSKE RIJEKA

42 ORNITOLOŠKO PRVENSTVO HRVATSKE RIJEKA

Članovi društva za uzgoj i zaštitu ptica Šibenik,odlaze na 42 OPH U Rijeci .Sudjeluju sa  6 članova Ivan Piližota, Rupić Zoran,  Dorbić Joško, ptice Željka Protege,Vedrana Kovačića iLjube Popovića nakon specijalke malinoa tj nihovi bodovi i rezultati se unose u katalog.Piližota će sudjelovati sa šumskom faunom, Rupić lipokromima, Dorbić će sudjelovati sa melaninskim pticama.